Xử lý hàng loạt vướng mắc về quy hoạch, đất đai ở Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc về việc xử lý một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. trung tâm TP Biên Hòa.

Theo đó, về quy hoạch: Biên Hòa đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và phê duyệt quy hoạch xây dựng 7/21 phân khu, 12 phân khu đang xin ý kiến ​​và 2 phân khu đang thẩm định nhiệm vụ quy hoạch. Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy định của Luật Quy hoạch, trong quá trình thực hiện quy hoạch sẽ căn cứ giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. kế hoạch vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt và quy hoạch xây dựng hợp lệ để giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Về quản lý trật tự xây dựng: Giao UBND TP.Biên Hòa căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng để xử lý hành vi xây dựng trái phép. trên địa bàn đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đúng quy định.

Về ủy quyền định giá đất: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh đề xuất ủy quyền cho UBND cấp huyện. Ban Tổ chức thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập và phê duyệt giá nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm giá đất để tính nghĩa vụ tài chính, để thực hiện đấu giá, giá đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trong Tháng 5 năm 2022.

Đối với việc giải quyết hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về định mức diện tích tối đa trong việc thực hiện tách thửa. . chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để đảm bảo việc tách thửa hiệu quả, đúng pháp luật, ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trong Tháng 5 năm 2022.

Về tỷ lệ đất ở trong khu quy hoạch đất ở hiện hữu tự cải tạo, chỉnh trang: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa căn cứ quy hoạch phân khu được duyệt quy định rõ tỷ lệ xây dựng để cấp phép theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đảm bảo Đảm bảo nghiêm ngặt không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Về việc giải quyết kiến ​​nghị của các hộ dân bị thu hồi đất ở, đất nông nghiệp với diện tích lớn: Yêu cầu UBND TP.Biên Hòa rà soát, cân đối nguồn đất tái định cư trên địa bàn, xem xét tính khả thi của việc áp dụng khung chính sách đặc thù về tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi diện tích đất lớn. báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND thành phố Biên Hòa về việc áp dụng khung chính sách đặc thù đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Biên Hòa đối với các hộ dân. Người dân bị thu hồi đất ở, đất nông nghiệp lớn được mua các lô đất tái định cư theo giá Nhà nước quy định và trình UBND tỉnh xử lý trong các tháng tiếp theo. Tháng 5 năm 2022.

Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng để cung cấp chỗ ở cho các hộ gia đình: Đồng ý chủ trương cho phép UBND TP.Biên Hòa xây dựng chung cư cao tầng theo tiêu chuẩn nhà ở thương mại (thuận lợi về vị trí, chất lượng, diện tích) để bố trí tái định cư, kể cả chỗ ở. hộ gia đình phụ. Giao UBND TP.Biên Hòa rà soát quy hoạch, quỹ đất tái định cư, cân đối nguồn vốn, lấy ý kiến ​​các hộ dân để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Căn cứ định giá đất để bồi thường: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh xử lý việc bổ sung giá đất có vị trí thuận tiện giao thông đường bộ . vào việc xác định giá trị đất đền bù. Trường hợp chưa có quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến ​​nghị các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, bổ sung nội dung này để thực hiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trong Tháng 5 năm 2022.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?