Vừa đóng tiền mua nhà ở xã hội xong có bán lại kiếm lời được không?

Vừa đóng tiền mua nhà ở xã hội xong có bán lại kiếm lời không?

Tôi có hoàn cảnh khó khăn nên được Nhà nước hỗ trợ mua nhà ở xã hội, tháng 11/2021 tôi trả hết nhà. (Thành Lộc) Ðề: Dự án nhà ở xã hội, tôi có hoàn cảnh khó khăn nên được Nhà nước hỗ trợ mua nhà ở xã hội, tháng 11/2021 tôi đã đóng hết tiền mua nhà. (Thành Lộc)

Nay đồng nghiệp của tôi (không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội) chào mua căn nhà đó với giá cao. Vậy tôi có được phép bán nhà để kiếm lời hay không?

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thành Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định: “Bên thuê, mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán đủ tiền thuê, tiền mua. mua nhà ở; Trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở và có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội. hoặc bán cho đối tượng được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. cốt lõi.”

Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định: “Bên mua, bên thuê mua được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng sau 05 năm kể từ ngày bán. đã trả đủ nhà ở, trả đủ tiền thuê nhà và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế; Trường hợp bán cho các đối tượng được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không bắt buộc phải nộp thuế thu nhập. lối vào cá nhân.”

Căn cứ quy định trên, do bạn mới thanh toán xong tiền mua nhà ở xã hội vào tháng 11/2021 (trong thời hạn 5 năm) nên bạn không được quyền bán lại căn nhà này theo giá thị trường cho các đối tượng. không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Trong thời gian này nếu có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và chưa nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ghi chú bổ sung, Theo Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở 2014, đối với hộ gia đình, cá nhân tái định cư thuê mua, thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở đó theo cơ chế thị trường cho các đối tượng khác. Nếu có nhu cầu thì sau khi thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà và được cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. luật thuế.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?