Những thủ tục chuyển nhượng nhà ở theo quy định mới nhất

Thủ tục chuyển nhượng nhà ở

Bạn muốn chuyển nhượng căn chung cư nhưng chưa được cấp phép Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà? Bạn muốn tìm hiểu thủ tục chuyển nhượng nhà ở theo quy định pháp luật mới nhất?

Hãy cùng Giaunhodat tim hiểu và giải đáp thắc mắc qua những thông tin hữu ích dưới đây ngay nhé!

Thủ tục chuyển nhượng nhà ở
Thủ tục chuyển nhượng nhà ở

Theo luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An cho biết:

Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh Bất động sản.Theo đó từ ngày 01/3/2022 nghị định này chính thức có hiệu lực.

Điều 8. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn.

Các bước tiến hành

Các trình tự cũng như thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn được thực hiện như sau:

a) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo mẫu quy định tại mấu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được lập thành 06 bản:

 • 02 bản do chủ đầu tư dự án lưu
 • 01 bản nộp cho cơ quan thuế
 • 01 bản nộp cho cơ quan nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận,
 • 01 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu,
 • 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu);
 • Trường hợp phải công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì phải có thêm 01 bản để lưu tại tổ chức hành nghề công chứng

Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh Bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng việc chuyển nhượng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu

b) Một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chứng nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Hồ sơ đề nghị công chứng

Hồ sơ đề nghị công chứng bao gồm:

Các bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng;

– Bản chính hợp đồng đã ký lần đầu với chủ đầu tư dự án, trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp:

 • Bản chính hợp đồng
 • Hoặc phụ lục hợp đồng thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư

– Giấy tờ chứng minh số tiền bên chuyển nhượng hợp đồng đã nộp cho chủ đầu tư dự án

-Bản chính hoặc bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà, công trình xây dựng (nếu có)

-Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng 

Giai đoạn sau công chứng

c) Sau khi thực hiện công chứng (trừ trường hợp không phải công chứng), các bên chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật;

d) Sau khi thực hiện quy định tại điểm c khoản này, một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng bao gồm: 06 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo bản chính hợp đồng

Trường hợp chuyển nhượng

 • Một hoặc một số nhà
 • Công trình xây dựng trong tổng số nhà
 • Công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng

Thì phải nộp:

 • Bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng có thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế

Thời hạn và hồ sơ cần lưu ý:

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định tại điểm d khoản này, chủ đầu tư dự án Bất động sản có trách nhiệm

 • Xem xét
 • Xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng
 • Không được thu bất kỳ khoản kinh phí nào

Sau khi xác nhận vào các văn bản chuyển nhượng hợp đồng

 • Chủ đầu tư giữ lại 02 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng và
 • Trả lại cho bên nộp giấy tờ 04 văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo các giấy tờ đã nhận theo quy định tại điểm d khoản này

e) Kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được chủ đầu tư xác nhận, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua với chủ đầu tư theo

 • Hợp đồng đã ký
 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng

g) Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi được thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều này, bên chuyển nhượng phải nộp đủ hồ sơ của các lần chuyển nhượng trước đó khi làm thủ tục chuyển nhượng

h) Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kết luận

Hi vọng bạn sẽ tìm dược câu trả lời nếu đang thắc mắc về những thủ tục trên! Đừng quên theo dõi Giaunhodat để biết thêm nhiều thông tin về bất động sản nhé!

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?