Thu nhập dưới 11 triệu đồng sẽ được vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

CafeLand – Từ năm 2020, người lao động có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được xem xét vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua nhà ở xã hội. Chủ đề: Dự án nhà ở xã hội, CafeLand – Từ năm 2020, người lao động có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được xem xét vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua nhà ở xã hội.

Căn cứ Khoản 4 Điều 49, Khoản 1 Điều 50, Khoản 1 Điều 51 của Luật Nhà ở 2014; Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020), người thu nhập thấp được hỗ trợ chính sách mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện sau về nhà ở, nơi cư trú và thu nhập :

Thứ nhất, phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải thực hiện phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2020, mức giảm trừ cho đối tượng nộp thuế TNCN là 11 triệu đồng/tháng (trước đây là 9 triệu đồng/tháng); Vì vậy, người có thu nhập từ 11 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nên được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi.

Theo Luật sư Phạm Thành Hữu, Đoàn Luật sư TP.HCM, về nguyên tắc, người thu nhập thấp nêu trên sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho vay vốn với lãi suất ưu đãi hay không; Nếu thu nhập của bạn quá thấp, không đủ khả năng chi trả khoản vay thì sẽ không được vay vốn mua nhà ở xã hội.

Thứ hai, chưa có nhà ở thuộc sở hữu, chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi đang sinh sống hoặc có căn nhà. thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ, từng vùng.

Thứ ba, phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội; nếu không có hộ khẩu thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này.

Đồng thời, căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội như sau:

– Khi đề nghị hỗ trợ nhà ở xã hội phải có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở và giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác về đối tượng và tình trạng nhà ở.

– Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú như sau:

+ Trường hợp có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội thì nộp bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

+ Trường hợp không có nơi thường trú thì nộp bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và xác nhận (hoặc bằng chứng) đã đóng BHXH của cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký mua nhà ở xã hội. Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội và đóng bảo hiểm tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có xác nhận của cơ quan. đơn vị nơi đóng trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

– Tự kê khai thu nhập và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục Thuế địa phương để xác minh số thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

– Trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10 m2/người.

Luật sư Phạm Thành Hữu (Đoàn luật sư TP.HCM)

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?