Những quy định liên quan đến thừa kế tài sản, đất đai.

Với những quy định liên quan đến việc thừa kế đất đai và tài sản hiện đang có 2 loại thừa kế. Gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Vậy hãy cùng Giàu Nhờ Đất tìm hiểu về những quy định về thừa kế đất đai và tài sản.

quy định thừa kế đất đai và tài sản

Thừa kế theo di chúc theo quy định

Quy định tại điều 624 của bộ luật dân sự 2015 ” di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”

Theo như quy định này thì với ý chí của một cá nhân. Chuyển tài sản của mình sau khi đã chết cho người khác. Được thông qua di chúc với hình thức thì di chúc phải được lập bằng văn bản. Đối với di chúc về đất đai. Thì thường được công chứng.

Với người lập di chúc .

Người lập di chúc là những người mà theo quy định của pháp luật. Có quyền lập di chúc để định đoạt được khối tài sản của mình. Cho những người khác còn sống sau khi chết với ý chí hoàn toàn là tự nguyện.

Điều 630. Di chúc hợp pháp cần đủ các điều kiện  dưới đây:

– Người lập di chúc cần minh mẫn và sáng suốt trong suốt khi lập di chúc. Không bị lừa dối hay đe doạ hoặc cưỡng ép.

– Nội dung di chúc không  được trái pháp luật, đạo đức xã hội.  Hình thức di chúc không  được trái quy định của pháp luật.

– Di chúc của người phải từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hay với người không biết chữ. Phải được người làm chứng lập thành văn bản. Và có công chứng hoặc là chứng thực.

– Di chúc  được lập từ văn bản không có công chứng, chứng thực. Chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự.

– Di chúc từ miệng được coi là hợp pháp. Nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình. Trước mặt ít nhất phải có hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghisẽ chép lại ngay lúc đó. Cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày mà người di chúc miệng thể hiện ý nguyện cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc là được chứng thực.

Vậy nên, di chúc miệng vẫn  có tính pháp lý những nếu như người di chúc miệng có mặt người làm chứng, di chúc được ghi chép lại. Đồng thời sẽ có sự chứng nhận của người làm chứng.

Theo quy định người thừa kế di chúc

quy định thừa kế tài sản và đất đai

Có những trường hợp mặc dù người thừa kế là người được hưởng di sản theo nội dung của di chúc. Nhưng pháp luật lại không cho phép họ được hưởng. Khi người để lại di sản biết hành vi của người đó. Nhưng vẫn cho họ di sản theo di chúc đã được lập:

Người bị kết án và có những hành vi cố ý xâm phạm tính mạng sức khỏe. Và về hành vi ngược đãi nghiêm trọng hành hạ người để lại di sản.

Xâm phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người đó. Vừa những hành vi nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lấy lại tài sản.

Người bị kết án về hành vi cố ý xâm pháp tính mật người thừa kế khác. Làm ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ tài sản và người thừa kế đó có quyền hưởng.

Thừa kế theo pháp luật

Đối với điều 649 của bộ luật dân sự 2015:” hừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định”

Đã quy định so với việc thừa kế theo di chúc thì việc ai được hưởng thừa kế. Hoặc họ được hưởng bao nhiêu đối với phần di sản đó là hoàn toàn theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật quy định

Trường hợp 1: Thừa kế theo pháp luật đã được áp dụng trong trường hợp không có di chúc.

Trường hợp 2: Thừa kế theo pháp luật đã được áp dụng trong các trường hợp có di chúc nhưng di chúc không hợp lệ.

Trường hợp 3: Thừa kế theo pháp luật đã được áp dụng. Đối với phần di sản không được định đoạt trong di chúc

Trường hợp 4: Trong trường hợp toàn bộ những người thừa kế đã mất trước hoặc mất cùng thời điểm với người đang lập di chúc.

Trường hợp 5: Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp người thừa kế theo di chúc  nhưng không có quyền hưởng tài sản.

Trường hợp 6: Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp người thừa kế theo di chúc từ chối quyền hưởng di sản.

Người thừa kế theo pháp luật

quy định thừa kế tài sản và đất đai

Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 đã  được quy định về người thừa kế theo pháp luật dưới đây:

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1.Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”

Mong rằng bài viết về những quy định liên quan đến thừa kế tài sản, đất đai. Đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn đang quan tâm về lĩnh vực bất động sản. Hãy hãy liên hệ ngay với Giàu Nhờ Đất để được tư vấn tận tình. 

Giàu Nhờ Đất – Cùng bạn định vị không gian sống
  • Địa chỉ: 93 Đường số 5, An Phú, Q.2, Tp. Thủ Đức
  • Hotline: 0933 33 44 06
  • Email: giaunhodat@gmail.com

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?