Quy định bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án

Cho tôi hỏi chủ đầu tư phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội như thế nào? Ðề: Dự án nhà ở xã hội, tôi thắc mắc chủ đầu tư phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, hiện nay được quy định như thế nào?

Hình minh họa

Câu trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tKhoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 quy định: “Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án. đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

Tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định:

Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch phát triển khu công nghiệp; quy hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề (trừ viện nghiên cứu khoa học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ nhu cầu về nhà ở. xã hội của địa phương và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để bố trí đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, vị trí, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở. xã hội.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ ​​2 héc ta trở lên tại đô thị loại đặc biệt, loại 1 trở lên đô thị loại 2, loại 3 từ 5 ha trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được đầu tư xây dựng. hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng nhà ở xã hội

Như vậy, pháp luật về nhà ở yêu cầu chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội (dành 20% tổng diện tích đất). trong phạm vi dự án để xây dựng nhà ở xã hội).

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?