Những chính sách bất động sản có hiệu lực từ tháng 10/2022

Dưới đây là những chính sách về bất động sản. Bắt đầu có hiệu lực thi hành vào tháng 10 năm 2022. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay dưới bài viết này nhé.

1. Đồng Nai quy định điều kiện tách thửa đất

Từ ngày 01/10/2022, Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu có hiệu lực thi hành.

*Điều kiện chung tách thửa đất:

– Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

– Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

– Diện tích thửa đất tách thửa, hợp thửa thuộc trường hợp chưa có thông báo thu hồi đất. hoặc chưa có quyết định thu hồi đất.

– Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất. Tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.

– Nhóm người nhận chuyển quyền sử dụng đất (đồng sử dụng). Thì quyền sử dụng đất phải đảm bảo phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm. Theo diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất.

*Điều kiện cụ thể tách thửa đất:

Những chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022

– Đối với đất ở phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Thửa đất sau tách thửa phải có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 35/2022. Chiều rộng cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông cụ thể như sau:

Cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m. Đối với đường giao thông công cộng có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m.

Cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4m. Đối với đường giao thông công cộng có lộ giới nhỏ hơn 19m hoặc chưa có quy định lộ giới giao thông.

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60m2. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại nông thôn là 80m2.

Lưu ý, diện tích tối thiểu thửa đất quy định nêu trên không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình.

+ Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

– Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Thửa đất sau tách thửa phải đảm bảo quy định. Giống như đất ở nêu trên và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

+ Trường hợp thửa đất được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất. Để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa. Phải được sự chấp thuận của cơ quan chấp thuận đầu tư.

– Đối với đất nông nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500m2. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 2.000m2.

+ Thửa đất nông nghiệp sau tách thửa phải phải tiếp giáp với đường giao thông công cộng. Hoặc đảm bảo dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 3 Điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015. Và phải thực hiện đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 95, Điều 171 Luật Đất đai 2013, lối đi này không phải là đường giao thông công cộng.

Mong rằng bài viết đã giúp bạn có nhiều thông tin bổ ích. Thì hy vọng các bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về chính sách thị trường bất động sản. Nếu như có nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm để đầu tư thì hãy liên hệ ngay với Giàu Nhờ Đất để được tư vấn tận tình.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?