Nhà ở xã hội có được chuyển nhượng không?

Nhà ở xã hội có được chuyển nhượng không?

Luật sư Tuấn Nguyễn – Luật sư điều hành ANT Lawyers trả lời: Luật sư Tuấn Nguyễn – Luật sư điều hành ANT Lawyers trả lời:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 14 Nghị định 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện mua nhà ở xã hội.

Điều 13 Nghị định này quy định người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được cho thuê lại, thế chấp (trừ trường hợp thế chấp ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở tại dưới mọi hình thức trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ thời điểm thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua. Đồng thời, người mua, thuê mua NƠXH chỉ được bán lại, thế chấp, cho thuê mua sau khi đã thanh toán đủ tiền theo hợp đồng đã ký kết và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sở hữu nhà ở. Tài sản khác gắn liền với đất phải được bảo hành tối thiểu 05 năm kể từ thời điểm thanh toán tiền mua, thuê mua theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua.

Trong thời hạn dưới 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội mà bên mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trường hợp trường hợp thuê, mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư từ ngân sách nhà nước) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội (trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng). nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. Giá bán lại nhà ở xã hội không được cao hơn giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại thời điểm bán lại nhà ở đó.

Khi bán nhà ở xã hội, ngoài các khoản tiền phải nộp khi bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán còn phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được giao cho căn hộ đó (đối với nhà ở xã hội). đối với nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở) tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán lại nhà ở.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?