Long An yêu cầu công khai hơn 1.000 dự án

  • Định kỳ hàng quý, hàng năm, chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An phải báo cáo tiến độ triển khai và công khai thông tin dự án. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý hành chính; dừng, chấm dứt hoạt động dự án… Chủ đề: Tin BĐS Long An Định kỳ hàng quý, hàng năm chủ đầu tư các dự án BĐS trên địa bàn tỉnh Long An phải báo cáo tiến độ triển khai. và công khai thông tin dự án. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý hành chính; dừng, chấm dứt hoạt động dự án…

Hình minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa có thông báo gửi các nhà đầu tư đã được tỉnh chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản khác có giá trị tương đương thực hiện dự án. hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu: kể từ ngày dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư (công ty) phải thực hiện đúng lịch báo cáo tiến độ thực hiện dự án. hàng quý, hàng năm.

Nội dung của báo cáo tiến độ thực hiện dự án bao gồm tiến độ đã thực hiện, kế hoạch thực hiện các thủ tục liên quan. Cụ thể, về đất đai là thủ tục đo đạc; thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (nếu có); thủ tục kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất; thủ tục lập, phê duyệt đơn giá bồi thường; thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiến độ chi trả tiền bồi thường đối với các dự án Nhà nước thu hồi đất; tiến độ mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và chi trả tiền bồi thường các dự án Nhà nước thu hồi đất; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đối với thủ tục xây dựng phải báo cáo nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng hạ tầng; cấp giấy phép xây dựng tùy theo quy mô, tính chất công trình.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn phải thực hiện báo cáo thủ tục về môi trường; PCCC; kết nối giao thông; tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án (san lấp mặt bằng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật)

đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đề xuất biện pháp giải quyết, khắc phục; kế hoạch triển khai cụ thể trong thời gian tới; vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và nộp ngân sách, sử dụng đất, mặt nước; chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, chi tiêu và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, xuất xứ của công nghệ được sử dụng.

Ngoài báo cáo bằng văn bản, nhà đầu tư có thể lập báo cáo trực tuyến. “Hệ thống quản lý dự án đầu tư tỉnh Long An (www.qldadt.ictlongan.vn) đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.059 dự án trên địa bàn tỉnh. Nhà đầu tư cần cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin dự án và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư”, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An đề nghị.

Bên cạnh đó, Sở này cũng yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin dự án tại địa điểm thực hiện dự án. Thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Các bảng thông tin phải được cập nhật đầy đủ các nội dung: tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan nếu dự án không triển khai đúng tiến độ. Việc cập nhật thông tin phải được thực hiện ít nhất 3 tháng một lần đối với các dự án chậm tiến độ.

Thông tin dự án còn phải có tên dự án, trong đó nêu rõ số, ngày cấp văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tên đơn vị, số điện thoại, người đại diện chủ đầu tư; quy mô dự án; Tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện dự án theo quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?