Long An: Tiếp tục điều chỉnh giảm gần 450ha đất KCN Đức Hòa III

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh giảm 446,62 ha diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1.738,55 ha xuống còn 1.291,93 ha.

Tháng 10/2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1857,655 ha xuống 1787,655 ha.

Về việc điều chỉnh này, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô, vị trí dự kiến ​​lập quy hoạch khu công nghiệp Đức Hòa III; tính phù hợp, khả thi, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, tích hợp của đồ án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng sang mục đích sử dụng khác. Không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, tỉnh Long An tiếp thu ý kiến ​​của các bộ, ngành; chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật có liên quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên khu đất nằm ngoài quy hoạch khu công nghiệp.

Thực hiện đồng bộ quy hoạch và phát triển Khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình văn hóa xã hội, thể thao cho người lao động trong Khu công nghiệp. Đảm bảo cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào cho hoạt động của khu công nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; Bộ Tài chính giám sát việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, bảo đảm không làm thất thu ngân sách nhà nước.

Chuyển đất công nghiệp sang đất ở

Theo dõi thông tin của Giaunhodat.com, Khu công nghiệp Đức Hòa III bao gồm các Khu công nghiệp thành phần gồm Đức Hòa III – Slico, Đức Hòa III – Việt Hòa, Đức Hòa III – Ánh Hồng, Đức Hòa III – Đức Lợi, Đức Hòa III – RESCO,…

Nhà ở, hạ tầng hoàn thiện nhưng đều xây trái phép

Hiện tại có sẵn Nhiều khu công nghiệp thành phần ở Đức Hòa III không tuân theo quy hoạch khu công nghiệp mà chỉ chăm chăm xin giảm diện tích đất khu công nghiệp để chuyển sang khu dân cư. Đáng phẫn nộ hơn khi một khu công nghiệp muốn bỏ hẳn đất công nghiệp để chuyển sang dự án khu dân cư.

Lý do các doanh nghiệp này xin điều chỉnh là để phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở của công nhân, lao động nghèo, chuyên gia tại các khu công nghiệp.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?