Long An: Đổi tên, đổi diện tích 6 khu công nghiệp

Giaunhodat.com – Theo Nghị quyết cập nhật danh mục vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Long An vừa được HĐND tỉnh thông qua vừa qua , 6 dự án khu công nghiệp đã thay đổi tên và quy mô.

Khu công nghiệp Sài Gòn – Mekong diện tích 200 ha tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP, tên trong danh mục công trình là Khu công nghiệp Sài Gòn – Mekong, diện tích 200 ha. , cập nhật tên gọi theo Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1840/TTg-CN ngày 28/12/2020.

KCN Ánh Hồng 2, diện tích 131,9 ha tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP, tên trong danh mục công trình là KCN thị trấn Hiệp Hòa, diện tích 113, 1 ha, cập nhật tên gọi, diện tích theo Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 427/TTg-CN ngày 13 tháng 4 năm 2020.

KCN Thịnh Phát mở rộng diện tích 112,87 ha tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP có tên trong danh mục dự án mở rộng KCN Thịnh Phát, với diện tích diện tích 120 ha, cập nhật tên gọi, diện tích theo Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018.

KCN Tandoland diện tích 250 ha tại xã Lương Hòa và Tân Hòa, huyện Bến Lức: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP, tên trong danh mục công trình là KCN Tân Đô mở rộng, diện tích 250 ha. , cập nhật tên gọi theo Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018.

KCN Hoàng Lộc diện tích 152,21 ha tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP, tên trong danh mục công trình là KCN Hựu Thạnh mở rộng, diện tích 150 ha. ha, cập nhật tên gọi, diện tích theo Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018.

Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng với diện tích 334,5 ha tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và xã Long Định, xã Phước Vân, huyện Cần Đước: Trước đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP trong danh mục công trình diện tích 334 ha, cập nhật diện tích theo Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 968/TTg-CN ngày 7/7/2017.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?