Long An có khu công nghiệp gần 120ha

KCN Thế Kỷ có quy mô 119ha tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu công nghiệp Thế kỷ quy mô 119ha tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.355 tỷ đồng, trong đó chủ đầu tư là Công ty TNHH Hải Sơn góp 400 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 6/4/2021.

UBND tỉnh Long An có phương án bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bồi thường cho diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi. Chỉ đạo Chủ đầu tư khi cho thuê đất thực hiện dự án phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Long An và các cơ quan liên quan phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, đề nghị quan tâm thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống của người lao động.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?