Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai lên kế hoạch chuyển 5.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai sẽ chuyển đổi hơn 5.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án trong lĩnh vực giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở nông thôn…

Ảnh minh họa.

Trong 10 năm tới, huyện Vĩnh Cửu được quy hoạch hình thành 3 vùng chính để phát triển kinh tế – xã hội gồm: Vùng công nghiệp, đô thị và dịch vụ; Khu đô thị, hành chính, dịch vụ du lịch và vùng sinh thái du lịch Bắc Bộ.

Giữa tháng 10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu và Xuân Lộc giai đoạn 2021-2030.

Hiện trạng huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích tự nhiên 108.914 ha, bao gồm: đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có hơn 89.000 ha đất nông nghiệp và hơn 19.860 ha đất phi nông nghiệp.

Trong 10 năm tới, theo đồ án quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu sẽ hình thành 3 khu vực chính để phát triển kinh tế – xã hội gồm: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ với 06 xã giáp ranh TP. .Biên Hòa là Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Lợi, Tân An; Khu đô thị, hành chính và dịch vụ du lịch gồm các thị trấn Vĩnh Tân, Trị An, Vĩnh An; Vùng du lịch sinh thái phía Bắc có 03 xã: Phủ Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm và Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Vĩnh Cửu sẽ chuyển đổi hơn 5.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất nông nghiệp. làng quê…

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, huyện Vĩnh Cửu cần rà soát, tính toán lại quy hoạch đất dân cư, đất công nghiệp cho phù hợp. Huyện cũng cần rà soát lại các dự án cụm công nghiệp đã quy hoạch đợt trước, nếu không triển khai được thì hủy bỏ quy hoạch để trả lại quyền lợi trên thửa đất cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng quan tâm đến quy hoạch đất rừng cho huyện Vĩnh Cửu, bởi việc chuyển đổi đất rừng rất khó khăn, diện tích đất rừng giảm nhiều.

Đối với việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Xuân Lộc, đến cuối năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của huyện này gần 72.490ha, trong đó, đất nông nghiệp gần 57.150ha và đất ở khoảng 15.339ha phi nông nghiệp.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Xuân Lộc sẽ hình thành 04 vùng phát triển kinh tế – xã hội: Đô thị gắn với công nghiệp – dịch vụ du lịch; Khu dịch vụ hậu cần nông nghiệp – chuyên canh nông nghiệp; Công nghiệp hỗ trợ – dịch vụ vận tải đường bộ – nông lâm nghiệp; Khu kinh tế chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao – dịch vụ du lịch.

Ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu huyện Xuân Lộc tính toán lại dân số để quy hoạch đất ở cho phù hợp. Đất chăn nuôi của huyện đã vượt quy hoạch kỳ trước hàng trăm ha nên giai đoạn 2021-2030 sẽ không quy hoạch tiếp.

Về quy hoạch các KCN trên địa bàn huyện Xuân Lộc, ông Võ Văn Phi cho biết, tỉnh đã quy hoạch nhiều KCN và đã được Chính phủ phê duyệt, theo quy định các KCN phải lấp đầy 60% diện tích. Khi đó mới phê duyệt các khu công nghiệp khác nên huyện Xuân Lộc cần tính toán lại để tránh quy hoạch “treo”.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?