Hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp tại Long An

  1. Giaunhodat.com – Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Tập, tỉnh Long An với quy mô hơn 244ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng vừa được phê duyệt chủ đầu tư.

minh họa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thanh ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Tập, tỉnh Long An.

Dự án có quy mô sử dụng đất 244,74 ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Công ty TNHH Saigontel Long An làm chủ đầu tư.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.590 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 440 tỷ đồng.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn Nhà đầu tư ghi cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó ghi nhận tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án. Dự án phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện trình tự, thủ tục cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng dự án trong quy hoạch KCN, đảm bảo đúng quy định. với các quy định của pháp luật; thống nhất phương án sử dụng chung hạ tầng KCN trong quá trình triển khai và sau khi KCN đi vào hoạt động giữa các nhà đầu tư thứ cấp này với chủ đầu tư hạ tầng KCN Nam Tân Tập, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, không để xảy ra khiếu kiện, kiện cáo .

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?