Đồng Nai: Cảnh báo bùng phát nạn “phân lô, bán nền” sau dịch Covid-19

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Võ Văn Phi liên quan đến việc xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi nghe Sở TN-MT, UBND các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa báo cáo về thực trạng, tình hình, kết quả xử lý vi phạm “phân lô, bán nền” và tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến ​​nhận xét, thảo luận của các đơn vị tham gia; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi kết luận chỉ đạo:

Năm 2021, tình trạng “phân lô, bán nền” và vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ giảm, nhưng nguyên nhân giảm là do thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nên khi hết dịch tình trạng này lại phát sinh. Vì vậy, đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động “phân lô, bán nền” và tiếp tục triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo quy định.

UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục triển khai, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công vụ. Quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý. Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý tại địa phương đối với việc phân lô, bán nền trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn, chiếm đất “công”. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

Địa bàn “phân lô, bán nền” thường phát sinh ở khu vực đông công nhân, người lao động có thu nhập thấp, để khắc phục vấn đề này, các đơn vị thực hiện các giải pháp sau: UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Thành phố nghiên cứu, đề xuất cập nhật diện tích xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp vào quy hoạch xây dựng, quỹ đất để làm cơ sở phát triển. triển khai các dự án nhà ở xã hội. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất giải pháp khuyến khích triển khai các dự án đầu tư xây dựng. nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp trình UBND tỉnh xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành vào tháng 1/2022.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai quyết định không chấp thuận đấu nối nguồn điện cho các phân khu. Ngày hoàn thành vào tháng 12 năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng định hướng các báo, đài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, nhất là các trường hợp đất đai không đúng quy định. sử dụng. mục đích, mua bán đất “sang tay”, thông tin các trường hợp rao bán đất tại các khu “phân lô, bán nền” trái pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm . vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng để nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm trong việc lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế vi phạm hành chính đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành vào tháng 1/2022.

Công an tỉnh rà soát, xác minh, báo cáo, đề xuất các sở, ban, ngành địa phương xử lý theo quy định đối với các trường hợp có dấu hiệu phân lô bán nền, lấn, chiếm đất “công”, chuyển nhượng đất trái phép “giấy tay”; xem xét, khởi tố các trường hợp tổ chức chia lô đất trái phép để răn đe các đối tượng vi phạm.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xây dựng quy chế phối hợp cưỡng chế các vi phạm trong lĩnh vực đất đai để xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Thời gian hoàn thành vào tháng 12/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi định kỳ hàng quý, tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?