Đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội?

Theo quy định mới nhất thì đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội? Ðề: Dự án nhà ở xã hội Theo quy định mới nhất thì đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội?

Câu trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014 thì các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở 2014 thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Thứ nhất, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường về nhà ở, đất ở.

Thứ hai, Điều kiện mua nhà ở xã hội:

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, điều kiện được mua nhà ở xã hội được quy định cụ thể tại Điều 51. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và Điều 52. Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước của Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014.

– Không có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích ở trong hộ dưới 10 m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát chưa được Nhà nước hỗ trợ. đất dưới mọi hình thức.

– Trường hợp mua nhà ở phải có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú nhưng đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội – chung cư.

– Trường hợp thuê nhà ở phải đóng lần đầu 20% giá trị nhà ở, phần giá trị còn lại theo hợp đồng đã ký kết.

– Người thu nhập thấp là người không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập thường xuyên theo quy định về thuế thu nhập cá nhân; người thuộc hộ nghèo là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ. Đối tượng bảo trợ xã hội còn phải có xác nhận của UBND phường, thị trấn nơi cư trú. Chỉ cho sinh viên thuê.

Xem thêm Video: Xây hơn 10.000 NƠXH, TP.HCM cần gì?

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?