Điều kiện, thủ tục mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất

Xin hỏi luật sư, thủ tục mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất cần những giấy tờ gì? Ai được mua nhà ở xã hội? Ðề: Dự án nhà ở xã hội, Xin hỏi luật sư, thủ tục mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất cần những giấy tờ gì? Ai được mua nhà ở xã hội?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty Luật Đức An trả lời:

Nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì “Nhà ở xã hội là nhà ở được Nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Căn nhà.”

Hiện nay, có hai loại hình nhà ở xã hội là chung cư thấp tầng hoặc nhà liền kề. Nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước.

Thứ nhất: Điều kiện đối tượng được mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014, các đối tượng sau nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 51 thì được mua nhà ở xã hội:

“1. Người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

2. Hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn

3. Hộ gia đình ở nông thôn vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở đô thị

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân

7. Cán bộ, công chức, viên chức

8. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014 (người trả lại nhà ở công vụ nếu không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do vi phạm theo quy định) và chưa có nhà ở tại nơi cư trú, sau khi trả lại nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng người này tùy trường hợp có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó sinh sống để giải quyết. hình thức cụ thể để giải quyết việc cho thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội)

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường về nhà ở, đất ở.”

Điều 51 Luật Nhà ở 2014 cũng quy định thêm điều kiện để các đối tượng trên được mua nhà ở xã hội như sau:

“thứ nhất. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải có các điều kiện sau đây về nhà ở, nơi cư trú, thu nhập:

a) Chưa sở hữu nhà ở, chưa mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ, từng vùng;

b) Phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

c) Đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải thực hiện phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này không phải đáp ứng điều kiện về thu nhập quy định tại điểm này.

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở của cơ quan nhà nước có liên quan. .

3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật này thì về nhà ở, nơi cư trú phải có các điều kiện sau đây:

a) Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát;

b) Có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.”

Thứ hai: Hồ sơ mua nhà ở xã hội

Hồ sơ mua nhà ở xã hội bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP

– Đơn đề nghị mua, thuê, thuê nhà ở theo mẫu số 01.

– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua nhà.

– Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú.

– Điều kiện chứng minh thu nhập.

Bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 12, Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (gọi tắt là Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?