Có phải nộp tiền sử dụng đất khi mua nhà ở xã hội?

Gia đình tôi chưa có nhà ở, thuộc diện thu nhập thấp, hiện đang có nhu cầu mua nhà thuộc dự án nhà ở xã hội. Xin lỗi, tôi có phải nộp tiền sử dụng đất 2% không? Ðề: Dự án nhà ở xã hội, Gia đình tôi chưa có nhà ở, thuộc diện thu nhập thấp, hiện đang có nhu cầu mua nhà của dự án nhà ở xã hội. Xin lỗi, tôi có phải nộp tiền sử dụng đất 2% không?

Câu trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định:

“Kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội được bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu, ngoài các khoản phải nộp khi bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà ở xã hội phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất phân bổ cho căn hộ đó; Trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định:

Trong thời hạn dưới 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội mà người mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu bán lại thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong thời hạn 05 năm). trường hợp cho thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách). ) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng vị trí và thời điểm bán ra và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân”.

Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định: “Đối với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì chủ đầu tư chỉ được bán sau ít nhất 10 năm kể từ ngày hoàn thành dự án. giao cho thuê và chỉ được bán cho các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng vị trí.

Như vậy, việc bán nhà ở xã hội phải đảm bảo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Đồng thời, việc nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội áp dụng đối với bên bán.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?