Có được chuyển nhượng khi mua nhà ở xã hội?

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung như sau: Đối với nhà ở xã hội mua theo hình thức thuê mua, có được chuyển nhượng chủ sở hữu không? Nếu có thì bao giờ được chuyển chủ? Cảm ơn bạn. Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung như sau: Đối với nhà ở xã hội mua theo hình thức thuê mua, có được chuyển nhượng chủ sở hữu không? Nếu có thì bao giờ được chuyển chủ? Cảm ơn bạn.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật Đức An trả lời bạn như sau:

Theo quy định về nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội tại TP. Điều 62, Luật Nhà ở 2014, thời hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm; thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua.

Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua; nếu bên thuê, bên thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở.

Bên thuê, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán đủ tiền thuê, tiền mua; Trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở và có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội. hoặc bán cho đối tượng được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. cốt lõi.

Luật quy định bên mua, thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau 5 năm, kể từ ngày nộp đủ tiền mua, tiền thuê mua. nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế; Trường hợp bán cho đối tượng được mua nhà ở xã hội thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. . .

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư nhưng thuê mua, mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua. , thuê mua nhà và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Như vậy, mọi trường hợp cho thuê, thuê mua, bán nhà ở xã hội trái quy định thì hợp đồng thuê, thuê mua, bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, thuê mua, bên mua phải bàn giao nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?