Chuyển 81,6 ha đất lúa ở Long An sang đất phi nông nghiệp

Ngày 26/4, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đối với 81,6 ha đất trồng lúa tại tỉnh Long An. sang đất phi nông nghiệp.

Văn bản số 542/Ttg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh Long An nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích đối với 81,6 ha đất. trồng lúa trên đất phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

Hình minh họa

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. . và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, trong đó có việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất. đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn triệt để tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?