Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa quy mô 188 ha

Giaunhodat.com – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tại thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Theo đó, dự án sẽ do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC làm chủ đầu tư.

Dự án trên có quy mô 188 ha, được thực hiện với tổng vốn 1.268 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 200 tỷ đồng, vốn vay thương mại 600 tỷ đồng, vốn huy động khác 468 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện 50 năm tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Theo tiến độ, từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2020 chuẩn bị đầu tư; từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025 xây dựng các công trình hạ tầng và hạ tầng kỹ thuật; từ tháng 10/2021 cho thuê lại quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Long An tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan. ; chịu trách nhiệm về khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật của nhà đầu tư được lựa chọn.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống công nhân trong KCN, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình văn hóa xã hội. , thể thao công nhân khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với lộ trình thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu ảnh hưởng đến người bị thu hồi đất.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?